Przedwstępna umowa kupna

Przedwstępna umowa kupna Jeśli interesuje nas zakup danego domu i chcemy mieć pewność, że będzie w przyszłości nasz powinniśmy się zabezpieczyć i podpisać umowę przedwstępną kupna. Umowa jest udogodnieniem nie tylko dla kupującego, ale i sprzedającego. Podpatrzymy, zatem jakie udogodnienia nam daje. Dla kupującego taka umowa jest pewnym zapewnieniem, że transakcja zakończy się finalnie sukcesem i stanie się właściciel domu jest to szczególnie ważne, kiedy jest wielu chętnych na nieruchomość. Podobnie jest ze sprzedającym wie, że znalazł kupującego i wystarczy tylko udać się do notariusza, aby dokończyć proces sprzedaży. Każda umowa przedwstępna, aby była wiarygodna musi zawierać określone adnotacje. Na pewno zapisujemy w niej imiona kupującego, sprzedającego, nazwiska, adresy, pesele. Kiedy natomiast kupujący jest jednostką gospodarczą wówczas na umowie musi znaleźć się jego numer nip. Kolejnym ważnym punktem jest oświadczenie, w tej części sprzedający podaje się za jedynego właściciela nieruchomości oraz opisuje charakter działki, na której jest dom, podaje nawet numer księgi wieczystej. Ta informacja jest bardzo ważna, pozwoli kupującemu na zweryfikowanie danych czy sprzedający rzeczywiście go nie oszukał. Umowa przedwstępna może zawierać też wzmiankę na temat zadatku, czyli rodzaju uiszczonej kwoty na rzecz sprzedającego. Wszystkie adnotacje poświadczamy podpisem. Dobrym rozwianiem jest również, kiedy obecny jest przy tym notariusz wówczas dokument nabiera mocy prawnej.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes